На 14 ноември 2016 г. в с. Изворско стартира първото обучение за придобиване на професионална квалификация по професия "Работник в озеленяването”,специалност- “Озеленяване и цветарство”.
Обучението е с продължителност 300 часа и в него се включиха 10 лица от идентифицираните.