На 21 ноември 2016 г. в гр. Аксаково стартира обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Сътрудник в социални дейности“, специалност “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”.
Обучението е с продължителност 960 часа и в него се включиха 9 лица от идентифицираните. Предвижда се обучението да приключи в средата на месец май 2017 г.