На 12 декември 2016 г. в гр. Аксаково стартира обучение за придобиване на професионална квалификация по професия "Озеленител”, специалност “Парково строителство и озеленяване”.
Обучението е с продължителност 660 часа и в него се включиха 8 лица от идентифицираните. Предвижда се обучението да приключи в средата на месец април 2017 г.