На 7 март 2017 г. в гр. Аксаково стартира обучение за придобиване на професионална квалификация по професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения”, специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”.
Обучението е с продължителност 300 учебни часа и в него се включиха 9 лица от идентифицираните. Предвижда се обучението да приключи в началото на месец май 2017 г.