На 20 март 2017 г. в с. Любен Каравелово стартира обучение за придобиване на професионална квалификация по "Работник в озеленяването”, специалност “Озеленяване и цветарство”.
Обучението е с продължителност 300 учебни часа и в него се включиха 15 лица от идентифицираните. Предвижда се обучението да приключи в началото на месец юни 2017 г.