На 18 април 2017 г. в гр. Аксаково стартира обучение за придобиване на професионална квалификация по "Работник в озеленяването”, специалност “Озеленяване и цветарство”.
Обучението е с продължителност 300 учебни часа и в него се включиха 9 лица от идентифицираните. Предвижда се обучението да приключи в края на месец юни 2017 г.